وئیس لومباردی
بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا
 
مثل آلمانی
افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی
فلوبر
خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار
سارنف
داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است
ارسطو
عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند
/ 0 نظر / 58 بازدید